Peticija protiv Paškog kanala

Peticiju bi trebalo proslijediti na što više adresa. Obavezno obavijestiti sve koji žive u novom Košljunu o ovome i neka potpisuju peticiju.
Na listu peticije NIKAKO UPISIVATI REDNE BROJEVE. Njih ćemo upisati mi tu u Pagu kada nam se ispunjeni listovi vrate u Pag.
Molim dakle sve ispunjene listove peticije poslati na  adresu:

Irena Buljanović
Prosika 13
23250 Pag

Ako im je netko u Košljunu neka vrate listove poštom njima pa ćemo sve skupiti kod Nikole od tete Jelice.
Bilo gdje , samo u što kraćem roku.

Peticiju može potpisati svatko tko je punoljetan: susjed, kolega sa posla, rodbina itd. dakle svi koji nam žele pomoći da zaustavimo ovu glupost.

Molim peticiju popuniti čitko i ne potpisivati nikoga , potpisi moraju biti vlastoručni.

Dokumente preuzmite odavde: