Kanal - Feniks

Sitni, kratkoročni, privatni interes je najjači pokretač ljudi.

Tako se ideja o basnoslovnoj zaradi pojedinaca projektom "Kanal" opet budi iz pepela.

U stvari, ona se vjerojatno nikad nije ni ugasila, već samo pritajila, čekajući da "naši" dođu na vlast.

Jedini instrument borbe protiv toga i takvih je ujedinjena, stalna aktivnost "malih" ljudi.

Jer, ako "mali" budu okretali glavu na dugu stranu, "velike" ništa ne sprečava da rade što god žele, na uštrb svih ostalih.